ČLÁNEK SLOUŽÍ JAKO FIKTIVNÍ ZAJÍMAVOST A TEORIE!

Před tisíci lety byl mars obydlen vyspělou civilizací, která se pyšnila moderními technologiemi s bohatou historickou minulostí.

Ovšem, bohužel na ně dolehla přírodní katastrofa, která měla za následek vyhubení této civilizace. Poslední přeživší se vydali hledat život. A nalezli jej na blízké modré planetě, kde žil primitivní druh homo.

Mimozemské civilizaci se, ale tento stav nezamlouval, a tak provedli několik pokusů na místních obyvatelích planety a extrahovali část své mimozemské DNA a vložili jej do genomu několika zástupců druhu homo a nechali je pářit se s ostatními Homo neanderthalensis při čemž došlo k mutaci v homo sapiens.

Planeta Země z vesmíru

Tito nový lidé pak začali uctívat mimozemskou civilizaci jako božstva a stavěli jim chramy a památky, kdy vznikl druh homo sapiens sapiens. Ten ovládal medicínu, vědu a díky evoluci dospěl v moderního člověka.

Jedinci prastaré civilizace se spářili s moderním homo sapiens a dál vznikly geniální jedinci. Zbytky civilizace opustila zemi a hledali jiný život ve vesmíru.

V současnosti je nejvyspělejší civilizace na světě ta z východní asie, odkud pochází i písmo sahající do doby několik tisíc let př. n. l. .

Jsme tedy potomci této civilizace, která přišla z marsu.